Yleistä nuohouksesta

Nuohooja on kiinteistönomistajan paloturvallisuuden varmistaja

ja asiantuntija. Nuohouksen järjestäminen kuuluu pelastuslain

mukaan alueellisille pelastuslaitoksille. Kiinteistön tulisijojen ja

hormien nuohoamisvastuu on lain mukaan kuitenkin yksiselitteisesti

kiinteistön omistajalla. Hänen tulee huolehtia siitä, että nuohoaminen

on käytännössä mahdollista. Jos nuohousta ei jostakin syystä ole

hoidettu, alueen pelastusviranomainen voi määrätä kiinteistön

omistajalle uhkasakon nuohouksen laiminlyönnistä.

Kuka saa nuohota?

Pelastustoimilain mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen

palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen

pelastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuo-

hoojan ammattitutkinto.

Kuinka usein nuohotaan?

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai

raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein.

Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä

erikseen sovita. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen

on nuohottava vuoden välein. Tämä määräväli ei koske keskuslämmi-

tyskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asun-

non ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden

välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, sään-

nöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisi-

jat ja hormit on nuohottava vuoden välein. Kolme vuotta käyttämättä

ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

Mitä nuohotaan ja tarkistetaan?

Nuohooja nuohoaa savuhormin lisälaitteineen sekä liitin- ja yhdys-

hormin. Nuohooja poistaa nuohouksesta kertyneen jätteen ja tuhkan

sekä varmistuu siitä, ettei hormiin jää nokipalonvaaraa aiheuttavia

palavia aineita. Nuohooja nuohoaa myös tulisijan, puhdistaa savupellit

ja tarkistaa niiden toimivuuden.

Nuohooja avaa myös tarpeen vaatiessa tukkeutuneen savuhormin ja

tarkistaa mahdolliset hormivuodot. Nuohooja tarkistaa tulisijojen,

savuhormien, tikkaiden ja nuohoustelineiden kunnon. Jos nuohooja

havaitsee vikoja ja puutteita, hän ilmoittaa niistä kiinteistön omista-

jalle tai haltijalle, sekä alueen pelastusviranomaisille.

 

Lähde: Nuohousalan Keskusliitto ry